Phí phạt trễ hạn vay tính như thế nào?

Phí phạt trễ hạn vay là gì?

Phí phạt trễ hạn vay là khoản phí mà người vay phải chịu khi không hoàn tất các khoản vay đúng kỳ hạn như đã thỏa thuận trong hợp đồng vay. Phí phạt trễ hạn vay cũng như các chi phí phát sinh luôn được nêu rõ trong hợp đồng thỏa thuận vay giữa hai bên. Khi người vay vi phạm bất kỳ điều khoản nào, bên cho vay sẽ căn cứ đúng quy định để áp dụng các khoản phí thêm vào khoản vay của khách hàng một cách hợp lệ.

Các quy định về phí phạt trễ hạn vay

Các quy định về phí phạt trễ hạn được dựa theo quy định của Nhà nước, cụ thể như sau:

– Số lãi dựa trên khoản nợ gốc với lãi suất cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời gian còn lại trong quá trình vay.
– Khi người vay trễ hạn thanh toán khoản vay, phí chậm đóng tiền vay sẽ được áp dụng theo mức phạt, tùy theo đơn vị cho vay đã đề xuất trong hợp đồng thỏa thuận vay giữa 2 bên.

Các quy định về phí phạt trễ hạn vay

– Khi khoản vay chuyển sang trạng thái nợ quá hạn, người vay sẽ phải trả dựa trên dư nợ gốc. Lãi suất tùy thuộc vào đơn vị cho vay nhưng thường không vượt quá 150% lãi suất cho vay.

Cách tính phí phạt trễ hạn khoản vay

Người vay cần lưu ý phải thanh toán chính xác vào ngày kỳ hạn đã được quy định trước đó. Nếu đóng vay trễ chỉ sau 1 đến 2 ngày, vẫn được xem là thanh toán vay trễ và sẽ bị tính thêm phí phạt trễ hạn.

Lưu ý trả khoản vay đúng hạn để tránh đóng thêm phí

Phí trễ hạn vay sẽ được tính dựa theo các nguyên tắc đã nêu trước đó trong hợp đồng:

– Lãi suất dựa trên dư nợ gốc đã thỏa thuận trong hợp đồng.
– Lãi suất theo dư nợ gốc quá hạn không quá 10%/năm trên số dư lãi chậm.
– Lãi suất không vượt quá 150% tính trên phần lãi chậm trả.

Có 2 cách tính phí trễ hạn vay, áp dụng cho 2 gói vay lãi suất theo dư nợ gốc và lãi suất theo dư nợ giảm dần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *