Điều 1: Giải thích từ ngữ
Vaylade.net/ Website Vaylade.net: là trang web về sản phẩm tư vấn tài chính của Công ty Cổ phần 3DONLINE JSC.
Khách hàng/KH: Là Khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ, sản phẩm tài chính từ Vaylade.net và các đối tác tài chính uy tín hợp tác với Vaylade.net, bao gồm cả khách hàng đã đăng ký tài khoản.
Đối tác tài chính/ Đối tác: Là những doanh nghiệp, công ty được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh có sản phẩm tài chính hợp tác với Vaylade.net.
Sản phẩm Tài chính tại Vaylade.net: Vaylade.net hợp tác với các đối tác tài chính uy tín để giúp khách hàng tìm kiếm, so sánh và lựa chọn sản phẩm tài chính phù hợp với từng hồ sơ cá nhân.
Thiết bị giao dịch: Là thiết bị điện tử đủ tiêu chuẩn về phần mềm và phần cứng sử dụng cho việc thực hiện thao tác trên Vaylade.net. Thiết bị bao gồm máy tính, điện thoại, máy tính bảng và các thiết bị điện tử khác theo quy định.
Tên đăng nhập: Là ký tự để KH dùng để truy cập vào tài khoản đã đăng ký tại Vaylade.net.
Mật khẩu: Là các ký tự nhận dạng do KH chịu trách nhiệm quản lý và bảo mật để sử dụng tại Vaylade.net.
Mã xác nhận (OTP – One Time Password): Là mật khẩu dùng một lần, mật khẩu này được cấp cho KH xác nhận thao tác, giao dịch qua phương tiện yêu cầu (cái này Vaylade.net chưa có).
Điều khoản và điều kiện đăng ký và sử dụng dịch vụ Vaylade.net/ Điều khoản và Điều kiện: Là các điều khoản ổn định do Vaylade.net công bố từng thời kỳ để áp dụng chung cho khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ Vaylade.net. Điều khoản và điều kiện này được Vaylade.net thông báo công khai theo quy định của Pháp luật. Nếu Đăng ký tài khoản thành viên, sử dụng dịch vụ và sản phẩm tài chính tại Vaylade.net, Khách hàng được coi như chấp nhận đăng ký và sử dụng dịch vụ Vaylade.net.


Điều 2: Dịch vụ cung cấp
Vaylade.net cung cấp những thông tin và phương pháp quản lý tài chính hiệu quả cho khách hàng.

Đối với khách hàng: Vaylade.net hỗ trợ khách hàng có thể tìm kiếm, so sánh và lựa chọn sản phẩm tài chính phù hợp nhất dựa trên những thông tin của từng cá nhân. Sản phẩm tài chính bao gồm các Khoản vay, sản phẩm từ Ngân hàng, Thẻ tín dụng và các loại Bảo hiểm từ các Đối tác tài chính.

Đối với Đối tác tài chính: Vaylade.net hỗ trợ đối tác tài chính uy tín tiếp cận khách hàng tiềm năng với chi phí thấp, đơn giản và hiệu quả.

Điều 3: Tên đăng nhập, Mật khẩu và Bảo mật
Khi khách hàng đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ tại Vaylade.net, KH sẽ được cung cấp tên đăng nhập và Mật khẩu để đăng nhập sử dụng dịch vụ. Khách hàng quản lý thông tin Tên đăng nhập và Mật khẩu không được chia sẻ cho bên thứ ba. Theo từng thời kỳ, KH nên thay đổi mật khẩu để đảm bảo an toàn và Bảo mật tốt nhất cho tài khoản.
Trong mọi trường hợp, Tên đăng nhập hoặc Mật khẩu của khách hàng bị nhập sai quá số lần quy định của Vaylade.net. Để tiếp tục sử dụng dịch vụ tại Vaylade.net vui lòng liên hệ với Vaylade.net qua thư điện tử (email).
KH có trách nhiệm bảo mật Tên đăng nhập, Mật khẩu và các yếu tố định danh khác đã đăng ký và do Vaylade.net cung cấp. Vaylade.net khuyến cáo một trong những biện pháp để bảo mật có thể là: không đưa các thông tin, điện thoại di động cho người khác; ghi nhớ thông tin; không đặt Mật khẩu đơn giản, trùng với các thông tin dễ đoán; không cho phép trình duyệt lưu Tên đăng nhập, Mật khẩu truy cập; không để người khác sử dụng trình duyệt trên các thiết bị đã thao tác sử dụng dịch vụ khi chưa đăng xuất khỏi màn hình; không sử dụng tài khoản thông qua các thiết bị giao dịch, mạng viễn thông miễn phí, công cộng và/hoặc không đảm bảo an ninh.
KH phải thông báo ngay cho Vaylade.net để kịp thời xử lý khi Tên đăng nhập, Mật khẩu bị mất, bị đánh cắp, bị lộ hoặc nghi lộ bằng cách liên hệ với Vaylade.net hoặc liên hệ trực tiếp đến các địa điểm Vaylade.net để xử lý. KH phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra trước khi thông báo bằng văn bản cho Vaylade.net.


Điều 4: Truy cập và sử dụng Vaylade.net
KH tự trang bị đầy đủ thiết bị giao dịch để có thể kết nối, truy cập và sử dụng dịch vụ Vaylade.net.
Thời gian truy cập và sử dụng dịch vụ Vaylade.net là 24 giờ/ngày và 07 ngày/tuần. Tuy nhiên, Vaylade.net không cam kết hoặc bảo đảm việc truy cập, sử dụng Vaylade.net cũng như việc xử lý thao tác của KH sẽ không bị gián đoạn hoặc không thực hiện được bởi việc ngưng hệ thống mà Vaylade.net thông báo hoặc công bố trong từng thời kỳ; hoặc Vaylade.net bị tác động bởi việc ngừng hoạt động, sai sót hoặc trì hoãn bởi các yếu tố khó khăn, trục trặc, xâm phạm bất hợp pháp về kỹ thuật để hoạt động, vận hành phần mềm, thiết bị của Vaylade.net và/hoặc sự ngưng trệ, trì hoãn, chấm dứt cung ứng dịch vụ của Bên thứ ba và/ hoặc bất kỳ sự kiện bất khả kháng nào, sự kiện ngoài tầm kiểm soát và/hoặc khả năng thực hiện của Vaylade.net. Theo đó, KH hiểu và chấp nhận Vaylade.net sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với các tổn thất, thiệt hại mà khách hàng gặp phải.
KH sử dụng Tên đăng nhập và Mật khẩu để đăng nhập, thực hiện thao tác trên Vaylade.net của KH được thực hiện theo các chỉ dẫn, trình tự, quy định thao tác trên Vaylade.net. KH có trách nhiệm cung cấp chính xác, đầy đủ và cập nhật tất cả thông tin mà Vaylade.net yêu cầu.
KH hiểu rằng việc sử dụng Vaylade.net là dịch vụ trực tuyến, do vậy Vaylade.net chỉ có trách nhiệm kiểm tra các thông tin về Tên đăng nhập, Mật khẩu, Mã xác nhận và yếu tố xác nhận/định danh khác đã đăng ký và/hoặc do Vaylade.net cấp để thực hiện thao tác sử dụng Vaylade.net. Vaylade.net không thể và không bắt buộc xác định các thông tin đó phải được khởi tạo và/hoặc chấp nhận từ chính KH, theo đó KH chấp nhận rằng bất cứ hành động nào truy cập và sử dụng dịch vụ tại Vaylade.net bằng chính Tên đặng nhập, Mật khẩu của KH và/hoặc kết hợp phương pháp xác thực khác do Vaylade.net cung cấp cho KH để thực hiện các thao tác thì các thao tác này được xem là do chính KH tạo ra và KH phải chịu trách nhiệm và rủi ro liên quan. Trường hợp KH cho rằng có sự nhầm lẫn hoặc sai sót trong việc Vaylade.net xử lý chỉ dẫn thao tác của KH, KH có thể liên lạc trực tiếp với Vaylade.net để phối hợp giải quyết. Những vấn đề phát sinh có thể là:
Sự chậm trễ hoặc sai sót trong việc xử lý chỉ dẫn thao tác của KH; hoặc
Có phát sinh thao tác đăng nhập tài khoản mà không do KH thực hiện; hoặc
Có sự gian lận trong việc sử dụng dịch vụ tại Vaylade.net.


Điều 5: Xử lý thao tác thực hiện trên Vaylade.net
KH hiểu và chấp nhận rằng, tùy vào loại thao tác của KH trên Vaylade.net, việc xử lý các thao tác này có thể được thực hiện bởi Vaylade.net hoặc Vaylade.net với Bên thứ ba, theo đó thời gian xử lý các thao tác sẽ tuân thủ theo quy định của Vaylade.net và Bên thứ ba tham gia xử lý thao tác đó.
Vaylade.net có quyền từ chối xử lý các thao tác của KH nếu Vaylade.net phát hiện hoặc nghi ngờ thao tác của KH không hợp pháp, không hợp lệ, không đủ thông tin để xử lý.
KH không được hủy bỏ, thay đổi bất kỳ giao dịch nào đã được thực hiện thành công qua Vaylade.net, trừ trường hợp được Vaylade.net chấp thuận.
Các dữ liệu, thông tin trên hệ thống Vaylade.net là bằng chứng có giá trị pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa Vaylade.net và KH cho dù được ghi nhận dưới bất kỳ hình thức nào.


Điều 6: Thay đổi, ngừng, chấm dứt sử dụng dịch vụ Vaylade.net
Vaylade.net được quyền thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào sau khi thông báo trước cho KH về việc thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt dịch vụ.
Sau khi chấm dứt sử dụng dịch vụ Vaylade.net, KH không được tiếp tục sử dụng Tên đăng nhập, Mật khẩu và các thông tin khác do Vaylade.net cung cấp.
Điều 7: Cam kết của KH và Đối tác Tài chính
KH và Đối tác Tài chính xác nhận đã đọc và hiểu rõ nội dung của Bản điều khoản và điều kiện này. KH và Đối tác Tài chính đã được Vaylade.net tư vấn, hướng dẫn, giải thích đầy đủ điều kiện, cách thức sử dụng, các rủi ro và chấp nhận các rủi ro phát sinh liên quan đến việc sử dụng Vaylade.net.
KH đồng ý nhận tin nhắn do Vaylade.net gửi tới để thông báo bằng hình thức tin nhắn SMS và/hoặc tin nhắn trong tài khoản đã đăng ký và/hoặc thư điện tử: tình trạng sản phẩm tài chính đã đăng ký; OTP; sản phẩm, dịch vụ mới, khuyến mại; thông tin phục vụ thao tác trên Vaylade.net và các thông tin khác phục vụ hoạt động của Vaylade.net.
KH đồng ý rằng:
Trừ khi thay đổi của KH đã được Vaylade.net xử lý, Vaylade.net sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ qua địa chỉ email và/hoặc số điện thoại di động mà KH đã đăng ký.
Tin nhắn được coi là đã gửi cho KH nếu Bên thứ ba cung cấp dịch vụ mạng di động đã gửi tin nhắn đi.
Vaylade.net không đảm bảo tính bảo mật của thông tin hoặc tin nhắn và không phải chịu trách nhiệm về việc thông tin hoặc tin nhắn bị truy cập hoặc sử dụng bởi người không có thẩm quyền.
Áp dụng mọi biện pháp hợp lý nhằm đảm bảo an toàn khi kết nối, truy cập, phòng ngừa và ngăn chặn việc sử dụng hoặc truy cập trái phép dịch vụ tại Vaylade.net.
Để phục vụ cho việc thực hiện các yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc hoạt động của Vaylade.net, KH đồng ý Vaylade.net được sử dụng, cung cấp, công bố các thông tin của KH và/hoặc liên quan đến KH.
Ngay cả khi đã ngừng, chấm dứt sử dụng dịch vụ Vaylade.net, KH vẫn phải chịu trách nhiệm đối với các thao tác trong thời gian sử dụng dịch vụ tại Vaylade.net.


Điều 8: Phí Dịch vụ tại Vaylade.net
Đối với khách hàng:

Vaylade.net không tính phí các dịch vụ liên quan đến tìm kiếm, so sánh và gợi ý các sản phẩm liên quan đến tài chính trên Vaylade.net.

Vaylade.net không tính phí cung cấp tự động những thông tin và phương pháp quản lý tài chính hiệu quả cho khách hàng.

Đối với Đối tác:

Vaylade.net dựa vào hình thức hợp tác với Đối tác để tính toán chi phí dựa theo hợp đồng đã thỏa thuận và cập nhật theo từng thời kỳ.

Điều 9: Bản quyền
Công ty Cổ phần 3DONLINE JSC Việt Nam là chủ sở hữu hợp pháp sản phẩm Tài chính Vaylade.net. Công ty Cổ phần 3DONLINE JSC Việt Nam cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho KH và KH chỉ là người sử dụng dịch vụ.
Các thiết kế, biểu tượng, ngôn ngữ, hình ảnh, báo cáo và các thông tin khác do Vaylade.net cung cấp là tài sản thuộc sở hữu Công ty Cổ phần 3DONLINE JSC Việt Nam. Bất kỳ sự sao chép, thay đổi, sửa chữa phải được sự chấp thuận của Công ty Cổ phần 3DONLINE JSC Việt Nam.


Điều 10: Thay đổi nội dung các điều khoản và điều kiện
Công ty Cổ phần 3DONLINE JSC Việt Nam có quyền thay đổi nội dung bản Điều khoản và điều kiện này bằng cách gửi thông báo thay đổi cho KH và Đối tác tài chính. KH và Đối tác tài chính cam kết chấp nhận hoàn toàn các thay đổi này khi được xem là đã nhận thông báo từ Công ty Cổ phần 3DONLINE JSC Việt Nam.
KH và Đối tác tài chính được xem là đã nhận thông báo nếu:
Các thông báo này đã được đăng tại Website của Vaylade.net; hoặc
Các thông báo này đã được gửi tới địa chỉ thư điện tử (e-mail) mà KH và Đối tác tài chính đăng ký với Vaylade.net; hoặc
Các thông báo này đã được gửi tới địa chỉ KH và Đối tác tài chính đã đăng ký với Vaylade.net ngay sau khi có xác nhận của bưu điện về việc Vaylade.net đã hoàn thành thủ tục gửi; hoặc
Được gửi tới số điện thoại KH và Đối tác tài chính đăng ký sử dụng dịch vụ.


Điều 11: Điều khoản chung
Vaylade.net và KH, Đối tác tài chính cam kết thực hiện các điều khoản, điều kiện sử dụng sản phẩm Tài chính Vaylade.net và các bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).
Trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên có thể thương lượng để giải quyết. Trong trường hợp không thể thương lượng được thì trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp được thực hiện tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Các điều khoản và điều kiện này có hiệu lực kể từ ngày:
KH sử dụng và đăng ký sử dụng dịch vụ cho đến khi KH chấm dứt sử dụng dịch vụ.
Đối tác tài chính hợp tác với Vaylade.net cho đến khi Đối tác tài chính ngừng hợp tác với Vaylade.net.
Điều 12: Phạm vi áp dụng
Điều khoản và điều kiện này có hiệu lực áp dụng cho các Đối tác tài chính hợp tác hay KH sử dụng và đăng ký tài khoản sử dụng các dịch vụ tài khoản của khách hàng tại Vaylade.net.